Duchovní ponoření v roce 2012
Zpráva z Mexika do České republiky.
Zimní měsíc

Bylo to z Mayského světa, odkud přišla zpráva o tom, že končí jeden důležitý cyklus, prostor a čas. Kolo života se otáčí ve vývojových spirálách a my jsme svědky transformace světa v každém slova smyslu a všech dimenzích. Velká část toho, co jsme znali, mizí, mění se. Hlavní náboženské proudy postrádají duchovnost a to, co hlásají ztratilo věrohodnost. Vzdělání prostřednictvím školství nebere v úvahu obrovský potenciál lidské mysli a omezuje se jen na to nejzákladnější. Hospodářsko-společenské a politické systémy neuspokojují probouzející se vědomí dnešních lidí. Vládne nebezpečně opovrhující vztah k přírodnímu světu a to vede k narušení ekologické rovnováhy, které si původní národy nadevše cenily a chránily ji. Materialismus a post-modernismus nám nepřinesly ani soulad ani seberealizaci a už vůbec ne naději pro budoucí generace. Podle kosmovize našich mayských-toltéckých-aztéckých předků, právě končící cyklus 5 200 dlouhý, začal v roce 3 113 př. n. l. nebo také 13.0.0.0. (Mayové) či v toltécko-aztéckém letopočtu 13.3.13, které je symbolem Transcendence, Duchovního osvobození, Vesmírného Hnutí. Ve svém Jednotném vývoji, lidstvo, stejně jako vše živé kolem, prochází do nové dimenze na své cestě vesmírem. Tento rok je rozhodující: právě nyní můžeme vytvořit nové, silné vědomí, změnit naši realitu, náš svět. Nadešla chvíle setby a nového začátku, chvíle propojení myslí, srdcí a ducha v síti světla, chvíle, kdy se světelné bytosti na celém světě otevírají transcendentnu bez ohledu na hranice států, rasové rozdíly, bariéry jazyků či víry. Nastala chvíle spojit se v duchu všeho, co je posvátné a magické a vrátit se k moudrosti, která „dýchá v listech stromů, horninách, krystalech a drahých kamenech, v jasně planoucím ohni, v proudech řek a moří světa a ve všech čtyřech větrech vanoucích po povrchu zemském. Ale stejně tak i v našich genetických a duchovních kódech“. Mějme jasný záměr vysoké vibrace, propojme sílu těla-mysli-ducha na cestě k nové kultuře a dejme vznik novému lidstvu s pomocí prvotních sil života a našich předků: něco nevídaného, co před námi nikdo nedokázal. Tihui, Tiahui, Tihuia –Vpřed, vždy vpřed! Xolotl Q.

Mexico-Tenochtitlán-Chichen Itzá-Amatlán-Praha.